ב"ה מוצאי ש"ק, י"ט תשרי תשפ"ב | 25.09.21
נחשפו אגרות מקוריות מאת כ"ק האדמו"ר הריי"צ נ"ע לישיבה בחברון

התרגשות רבה הייתה השבוע בחברון: לישיבת 'שבי חברון' הגיעו שתי אגרות מקוריות בכת"י קודשו של כ"ק האדמו"ר הריי"צ נ"ע, אשר נשלחו בשנת תער"ב לישיבת תורת אמת בבית רומנו בחברון ● לסיפור המלא >>>
מערכת שטורעם


התרגשות רבה הייתה השבוע בחברון. לישיבת "שבי חברון" הגיעו שתי אגרות מקוריות בכת"י קודשו של כ"ק האדמו"ר הריי"צ, אשר נשלחו בשנת תער"ב לישיבת תורת אמת בבית רומנו בחברון.

באגרת אחת שנכתבה על בלנק רשמי ממוען למייסד "תורת אמת" , המשפיע הרה"ח זלמן הבלין כותב האדמו"ר הדרכות חינוכיות. לקראת סיום המכתב פונה האדמו"ר לרב הבלין: "ועתה ידיד יקר, ידעתיך לירא חטא...דע אשר לפניך. התבונן כמה קדושות התקבצו בעניין זה שאתה מתעסק בו. קדושת ארץ ישראל, קדושת התורה, קדושת התפילה, קדושת החסידות". האגרת השנייה עוסקת בניהול הנחלה.

מכתבים אלה הם פירות עמל של שנים שהנהלת ישיבת שבי חברון עושה על מנת לשחזר את בית רומנו. בבית רומנו, אשר היה מבנה מרכזי לקהילה היהודית בחברון, נוסדה ישיבת חב"ד הראשונה בארץ ישראל בשנת תרע"ב ונשלחו אליה מיטב תלמידי ישיבת ליובאוויטש. נחלת רומנו, נגאלה על ידי כ"ק האדמו"ר הרש"ב זצוק"ל זמן קצר לפני שכמעט, חס"ו, נפלה לידי הערבים שהציעו מחיר גבוה מאוד עבורה. שנתיים לאחר הקמת הישיבה בבית רומנו גירשו התורכים את יושביו היהודים. גם הבריטים לא הסכימו להחזירו לחב"ד והקימו בו תחנת משטרה. בשנת תשמ"ב קיבל הרב לוינגר רשות מהרבי להיכנס למבנה ולהקים בו את ישיבת שבי חברון.

שבי חברון, בתיאום עם שליח חב"ד בחברון הרב דני כהן, הקצתה חדר בקומה המרכזית ללימוד על פעילות חב"ד בבית רומנו ובחברון. בעבר הוקדש חדר כזה בקומה צדדית ועתה הישיבה מקדישה חדר מרכזי יותר עם תצוגה ברמה גובהה ביותר.

לעמוד הקמפיין של הישיבה >>>

ט"ז בסיון תשע"ט