ב"ה יום חמישי, ח' שבט תשפ"א | 21.01.21
חגיגת העשור ■ אנרגיה מחדרה

כשיהודים עושים, משתדלים ודורשים, זוכים הם למצווה חדשה שלא נכתבה, למסלול חדש, למקום חדש שיתפתח וישגשג ● השליח בחדרה הרב יוחנן בוטמן בטור שבועי חסידי עם מבט אקטואלי במגזין 'עונג חב"ד' ב'שטורעם' ● לטור המלא >>>
השליח הרב יוחנן בוטמן, חדרה
אני עומד כאן נרגש.

לא לפני הרבה זמן.. ישבנו לדון על פתיחת בית ספר לבנות. האמת שחבריי להנהלה אמרו חד משמעית לא לפתוח!  זה היה ברור, כי היינו בחובות מתלמוד תורה שפתחנו 3 שנים לפני כן ללא הכרה ותקציב..

מה שעבר לי אז בראש, זה הסיפור מפרשת השבוע 'בהעלותך' בו ניגשו קומץ אנשים למשה רבינו וביקשו לחגוג שוב את הפסח. הם הסבירו היינו טמאים ולא יכולנו להקריב יחד עם כולם. הם טענו "למה ניגרע?". אמר הקב"ה למשה אם יהודים מבקשים תיתן להם. נפתח להם את בית המקדש להקריב את הפסח, במועד אחר, לא בחודש האביב אלא בתחילת הקיץ.

זו גם הייתה הטענה שלנו: "למה ניגרע?" למה שלא נזכה שיהיה לנו בית ספר משלנו?

כתבנו לרבי וביקשנו שתהיה ברכה במעשי ידינו בגיוס משאבים ושנצלח את המכשולים שבדרך, והנה התשובה הערב לאחר עשר שנים, בחגיגת "עשור של אור" עם קרוב למאתיים תלמידות, כן ירבו!

התחלנו עם 12 בנות בלבד בכיתה א' שנפתחה סמוך לשוק, בהמשך עברנו למקלטים של בית ספר שהסכים לארח אותנו, לאחר 6 שנים קיבלנו סמל מוסד לבי"ס ממלכתי דתי חב"ד חדרה ואז המשכנו למבנה שכור של בני עקיבא מול הלל יפה. כעת ב"ה, לקראת שנת הלימודים תש"פ אנחנו מעתיקים את מיקומנו למבנים חדשים בחסות העירייה ומשרד החינוך. בבחינת "יגעת ומצאת תאמין!"

כשיהודים עושים, משתדלים ודורשים, זוכים הם למצווה חדשה שלא נכתבה, למסלול חדש, למקום חדש שיתפתח וישגשג, בסייעתא דשמיא.

אנחנו נמשיך להאמין וגם לעשות, לא נתבייש לדפוק על השולחן ולומר "למה ניגרע?" - איך זה שכבר 25 שנה, מאז יום ג' תמוז (תשנ"ד) שאיננו רואים את הרבי?!

הקב"ה מתאווה לתפילתנו בעיקר לאלו של הילדים. בקרוב נצעד עם התלמידות, לגאולה האמיתית והשלימה יחד עם הרבי בקרוב ממש.

(נאמר השבוע בחגיגת "עשור של אור", בית ספר חב"ד בנות חדרה)

שבת שלום
הרב יוחנן בוטמן
י"א בסיון תשע"ט