ב"ה מוצאי ש"ק, י" שבט תשפ"א | 23.01.21
אשרינו שזכינו בהוד שבהוד ■ תובנות לל"ג בעומר

מאמר תורני ומעמיק לרגל ל"ג בעומר מאת אשת החינוך הגב' רבקה ערנטרוי מקראון הייטס - מיוחד למגזין 'עונג חב"ד' ב'שטורעם' ● למאמר המלא >>>
גב' רבקה ערנטרוי, קראון-הייטס

כיצד נניח לסממנים העשירים כ"כ והמאפיינים את היום הייחודי הזה לחרות בנו העמק את סממניהם החיים?

א) כך שהרשמים העצומים האלה יחדירו בנו חיות שוקקת של ח"י באייר (חודש הזיו והאורות) ...

ב) ויעצבו בנו חיים של זריחה והוד (הוד שבהוד) ופאר ויופי אדיר וכבוד...

ג) כך שיום הל"ג בעומר ימחץ את כל "הגלים" (תל אבנים) החוצצים ויוצרי הנתק...

ד) כך שתווצר "הילולא" קשר של נישואין ויחס של משפיע ומקבל שזריחה עילאית חופה (חופה) עליהם ומביאה  את ההפכים שביניהם להתמזגות וממשיכה הנהגה ניסית של רזי רזין נמשכים אל עולמות תחתונים ואל נסים בחינת ילודה ופוריות עדי עד.

והראות שבנו, אם לוטה בערפילים תזרח בהוד.. ושמא כבדו עיניינו, היות והרגש שאינו  בשל ובוגר וחסרה בו הרמוניה, כובש ומתנצח על התנהלותינו המתעתעת והשוקעת במשעולים והלוקה בהתייחסות נטולת כבוד משווע לזולת ובחוסר התחשבות פוגעני כ"כ...

היות והרגש הוא עז וכה .סוער ואינו מניח להכרה הצלולה, להיגיון הבריא ולמודעות הערה לסלול עבורינו נתיבות של חיים של אחווה ואחדות של "מה טוב ומה נעים שבת "אחים" גם יחד" ולשרטט עבורינו את מפת הדרכים להתוות את נתיבותינו המקדמים והמביאים שגשוג ופריחה...

ורק ביום השלשים ושלשה בספירת הוד שבהוד, כשחמש המידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח והוד המעצבות את הבסיס והיסוד לאופיינו - מגיעות  להרמוניה  של 33 מידות ממוזגות (חסד כפול 7 ועוד גבורה כפול 7 ועוד תפארת כפול 7 ועוד תפארת  כפןל 7 שווה ל28 פלוס 5 של חסד שבהוד, גבורה שבהוד, תפארת שבהוד, נצח שבהוד והוד שבהוד יחד שווה 33 מידות מתוקנות)

ומשם ממשיכה הדרך להשפעה החוצה בחינת משפיע (יסוד) ומלכות (מקבל) ותולדות...

ביום זה, ביום "ההילולא" של הרשב"י המסמל נישואין, מגיעים כל חידושי הזוהר שגילה לצביון של פאר והוד ושלימות, והשפע הזה מזרה אור בהיר והראות נעשית זכה וטהורה וניצוצות מנצנצים אף בינות אילו הנמצאים בשולי הדרך, היות וככול שהאור מגיע מרמה נשגבה יותר - הוא נמשך מטה יותר ודוחה את העבים הכבדים..

והאחד נעשה אז בשל יותר ובוגר יותר... ער, ומבקש לתקן ולשפר הכל סביבו והוא נעשה מודע לכך כי האנך המוצק לחיים של אושר וזריחה מותנה ביחס של כבוד שמעניקים לחברה, כי זהו האמצעי היעיל ביותר לתקן, לשכלל ולבנות ולהיבנות..

ואכן, ביום הל"ב לספירה טרם פסקו תלמידי רבי עקיבא ממיתה היות  והמקור והשרש האינטלקטואלי המעורר את המוחין להכרה ביוקרת הכבוד לזולת ובהשלכותיו טרם התגלה בעולם בשלימותו.

את הרעיון האדיר הזה ניתן ללמוד עפ"י סודות התורה מהעובדה שיוכבד, בתו של לוי נולדה בין החומות ואולם, הפסוק בפרשת ויגש במנין צאצאי יעקב שירדו מצריימה מונה רק  32 שמות אך מציין כי המספר מגיע ל33. היתכן? יוכבד טרם נולדה. היא נולדה בין החומות והכתוב מביאה במנין זה.

היום ה-33 לעומר מסמל את הגימטריה של המילה כבוד (32) והסיפרה הנוספת המשלימה גימטריה זו לסכום 33, מורה על השרש והמקור לנוהג זה והמתגלם באות הי' שבשם  "יוכבד" המסמלת את המקור להשפעה והמשכיות של הכבוד הנאות לסביבה.

האות י' בשמה הוא סמל לגילויי הרז והסוד שבתורת הנסתר והמגיעים לשלימותם בל"ג בעומר ביום ההילולא של הרשב"י היות וביארצייט מתגלים כל המוטיבים וההשגים הרוחניים של האדם במשך שנות חייו לשיאם.

כל הסודות והרז שגילה הרשב"י במשך שנות חייו מביאים ביום ההילולא שלו הוד וחיות וזריחה לחיים ואחדות של משפיע ומקבל, בחינת הנישואין - בחינת "הלולא".

והאור הזורח מחופתם של החתן והכלה נמשך למעלה מסדר ההשתלשלות ונוהג הטבע, מביא להתמזגות ההפכים ומקנה להם ילודה להנציח את החיים.

יום ההסתלקות של הרשב"י בו נמשכים רזי הרזין הוא יום המסוגל להביא לאחווה ואחדות בין כל המנגדים ולהמשכת אור מהעליונים החולש על מקור הברכה ומעפיל עד לאותו שרש שמצוי למעלה מסדר ההשתלשלות ולשם מגיעה התפילה.
הברכה ממשיכה את השפע המצפה לנו בעליונים.

התפילה משנה  את הקיים ומשפרת ומייעלת וכך הצליח הרשב"י להמשיך את הגשם לעולם שבאופנו הטבעי לא היה אמור כלל להגיע, בקראו "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד".

האחדות הזו ממשיכה זריחה אלוקית אדירה והתפילה שלו עם הרמה הנשגבה אליה הגיע הרשב"י בגלותו (ל"ג - גל) את תורת הנסתר, חושפים את ההוד ועשויים לשנות את הסטאטוס המר והנכאה אליו התרגלנו, ולהביא אלינו תמורות מפתיעות של ייחולים וציפיות של חיים ושל הוד.

מידת ההוד מסמלת את המסוגלות להכיר בגדולה ולהודות כי היא ערכית ונשגבה.

הוד שבהוד היא תנועה בה האחד אינו מבין בערכה של הגדולה הזו ואינו יורד לעומקה אך הוא מודה (הוד) שהוא צריך להודות (שבהוד) שהיא ערכית וענקית!

אשרינו שזכינו ביוקרה זו!

(עפ"י סדר תפילות מכל השנה דרוש ל"ג בעומר, סידור המהרי"ד לנושא זה ועוד).

י"ח באייר תשע"ט