ב"ה יום שלישי, י" סיון תשפ" | 02.06.20
שי לחג: מאה סיפורים מיוחדים על הרבי ■ להורדה

לרגל חג הפסח ובסמיכות ליום הבהיר י"א בניסן הבא עלינו לטובה, יום ההולדת המאה ושבע עשרה של הרבי נשיא דורנו, נמסרו לפרסום מאה סיפורים מיוחדים ולא מוכרים על הרבי ● אתר חב"ד-'שטורעם' מגיש את הקובץ המלא להורדה >>>
מערכת שטורעם
לרגל חג הפסח ובסמיכות ליום הבהיר י"א בניסן הבא עלינו לטובה, יום ההולדת המאה ושבע עשרה של הרבי נשיא דורנו, נמסרו לפרסום מאה סיפורים מיוחדים ולא מוכרים על הרבי.

הסיפורים הללו הינם מתוך התשורה המיוחדת 'גבר עלינו חסדו', אשר ראתה אור לפני מספר חודשים ב'תשורה' לבר מצווה של הת' לוי וולף, בנו של הרב זושא וולף.

כהקדמה לסיפורים אלו נכתב:

תנועת צדיק, ומכל שכן ראיה או שמיעת קול, צריך לפעול שלא ישכח לעד" ("היום יום" - י"ד טבת)

לא רק כל סיפור או אמירה של הרבי היא נצחית, אלא גם כל תנועה של הרבי היא נצחית. ובוודאי שמכל אמרה או מעשה רב של הרבי עלינו ללמוד ולקחת לקח והוראה.

ואם הדברים אמורים כאשר זוכים לראות את הרבי פנים בפנים, על אחת כמה וכמה כיום, כאשר מן ההכרח לחזק את חום ורגש האהבה וההתקשרות, הן אצל אלו שזכו לראותו פנים בפנים, והן ובמיוחד אצל הדור הצעיר, אשר לא זכו לראות את פני קדשו.

ידועים גם דברי כ"ק אדמו"ר הריי"צ באגרת קדשו (אגרת א'רי): "בטח זוכר ידידי שי' אותם הימים הבהירים שזכה לראות את הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"ם זי"ע, ולשמוע דא"ח, שיחות הקדש בזמני ההתוועדות, זכה להיות ביחידות . . כל אחד ואחד מאנ"ש ותלמידי התמימים יחיו צריך להעלות בכתב על הגליון באיזה שפה שנקל לו יותר, אם בלה"ק או בשפה המדוברת את כל זכרונותיו, ומי שכבד לו לכתוב בעצמו, הנה לגודל עוצם טובתו הפרטית בגשמיות וברוחניות ולטובת הכלל ולזכות בזכותי הקודש - ישתדל להשיג מי שיוכל לכתוב את אשר יספר לו".

אנו שמחים להגיש בזה לקט בן מאה 'פנינים' מרבנו, אשר שמעתים בהתוועדויות חסידיות, או מפי חסידים, אשר רובם-ככולם לא מפורסמים ולא נדפסו והעליתים בשעתם על הכתב, ועתה נלקטו יחד בתשורה זו.

הפנינים הם סיפורים ועובדות, הנהגות ואמרות קצרות. הצד השווה שבכולם, אשר כל עניינים אלו, גדולים כ'קטנים', הם נצחיים, ויש בהם בוודאי כדי לעורר ולהחיות את רגש ההתקשרות אל הרבי.

לקט 'פנינים' אלו רואה אור ב'תשורה' זו בהמשך לפרסום "חמישים פניני רבי" בבר-המצווה של בננו היקר הת' שלום דובער שי' בד' מר חשון תשע"ד, ובהמשך לפרסום "מאה פניני רבי" בבר-המצווה של בננו היקר הת' אפרים שי' בו' בניסן תשע"ו, אשר נתקבלו בחיבה ובהתלהבות אצל אנ"ש והתמימים.

לקראת ההדפסה נעשה מאמץ לברר בכל סיפור, שמועה או מעשה את הפרטים המדויקים ככל האפשר, אך שגיאות מי יבין.

תקוותנו אשר לקט זה ימלא את יעודו ויתרום לחיזוק ההתקשרות אל כ"ק אדמו"ר זי"ע.

אתר חב"ד-'שטורעם' מגיש את הקובץ המלא להורדה: לחצו כאן!
י"ט בניסן תשע"ט