ב"ה ערב ש"ק, ט"ו כסלו תשפ" | 13.12.19
טרגדיה בכפר חב"ד: התינוק שלום-דובער רוזן
מערכת שטורעם
ו' בניסן תשע"ט