ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ז שבט תשפ" | 22.02.20
הרב אקסלרוד מפתיע: "הרינו מצווים להצביע על-פי הלכה ליהדות התורה"

אב"ד ורב קהילת חב"ד בחיפה הרב גדליהו אקסלרוד תומך לראשונה פומבית ב'יהדות התורה': 'מחמת הציווי עת לעשות לה', הריני מרשה לעצמי לפנות לאנ"ש בעניין הבחירות" ● צפו במכתב המלא >>>
מערכת שטורעם
אב"ד ורב קהילת חב"ד בחיפה הרב גדליהו אקסלרוד תומך לראשונה פומבית ב'יהדות התורה': 'מחמת הציווי עת לעשות לה', הריני מרשה לעצמי לפנות לאנ"ש בעניין הבחירות. ידועה ההוראה שהורה כ"ק אדמו"ר נשיא ומנהיג הדור להצביע עבור הרשימה החרדית ביותר. אין ויכוח שהיא רשימת 'יהדות התורה' שסימנה ג'. המפלגות האחרות  - דתיות למחצה, לשליש ולרביע'.

על סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש כותב הרב אקסלרוד: "הוא הולך בדרכי אביו, ונלחם ובעז"ה יילחם כנגד החזרת אף שעל וזה על פי ציווי הרבי".

צפו במכתב המלא:
כ"ה באדר ב' תשע"ט