ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ז שבט תשפ" | 22.02.20
'ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'': רבבות בהלוויית הרב משה-יהודה-לייב לנדא ע"ה

מסע ההלוויה האדיר שהחל בבית מדרשו של רבה של בני-ברק, הרב משה-יהודה-לייב לנדא ע"ה, בהשתתפות רבבות יהודים מכל גווני הקשת החרדית, נמשך בכפר חב"ד, בישיבת 'תומכי תמימים' המרכזית שבה כיהן כר"מ במשך שנים, בהשתתפות אלפי חסידי חב"ד ובראשם רבני חב"ד וכן תלמידי התמימים משיבות חב"ד בכל רחבי הארץ ● מכפר חב"ד המשיך המסע לישיבת 'תורת אמת' בירושלים ומשם יצא לקבורה ב'הר הזיתים' ● כתבה מתעדכנת >>> צפו בתיעוד >>>
מערכת שטורעם
כ"ד באדר ב' תשע"ט
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: מאיר דהן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: מאיר דהן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: מאיר דהן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: מאיר דהן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: מאיר דהן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: מאיר דהן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: מאיר דהן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: מאיר דהן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: מאיר דהן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: מאיר דהן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: מאיר דהן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: מאיר דהן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: מאיר דהן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: מאיר דהן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: מאיר דהן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: שמוליק דבורקין
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: שמוליק דבורקין
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: שמוליק דבורקין
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: שמוליק דבורקין
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: שמוליק דבורקין
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: שמוליק דבורקין
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: שמוליק דבורקין
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: שמוליק דבורקין
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: אהרן איינמן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: אהרן איינמן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: אהרן איינמן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: אהרן איינמן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: אהרן איינמן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: אהרן איינמן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: אהרן איינמן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: אהרן איינמן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: אהרן איינמן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: אהרן איינמן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: אהרן איינמן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: אהרן איינמן
 
מסע ההלוויה בבני-ברק
מסע ההלוויה בבני-ברק | צילום: אהרן איינמן
 
מסע ההלוויה בכפר חב"ד
מסע ההלוויה בכפר חב"ד
 
מסע ההלוויה בכפר חב"ד
מסע ההלוויה בכפר חב"ד
 
מסע ההלוויה בכפר חב"ד
מסע ההלוויה בכפר חב"ד
 
מסע ההלוויה בכפר חב"ד
מסע ההלוויה בכפר חב"ד
 
מסע ההלוויה בכפר חב"ד
מסע ההלוויה בכפר חב"ד
 
מסע ההלוויה בכפר חב"ד
מסע ההלוויה בכפר חב"ד
 
מסע ההלוויה בכפר חב"ד
מסע ההלוויה בכפר חב"ד
 
מסע ההלוויה בכפר חב"ד
מסע ההלוויה בכפר חב"ד
 
מסע ההלוויה בכפר חב"ד
מסע ההלוויה בכפר חב"ד
 
מסע ההלוויה בכפר חב"ד
מסע ההלוויה בכפר חב"ד
 
מסע ההלוויה בכפר חב"ד
מסע ההלוויה בכפר חב"ד
 
מסע ההלוויה בכפר חב"ד
מסע ההלוויה בכפר חב"ד