ב"ה יום שני, כ"ב אייר תשע"ט | 27.05.19
צפו: איגרת מרגשת ששלח הרבי הריי"צ לרב הרצוג

איגרת ברכה נדירה בכתב ידו הקדושה של כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע, שנשלחה לרב הראשי לישראל הרב יצחק-אייזיק הלוי הרצוג ז"ל לרגל יום הולדתו ה-60, מוצעת למכירה בימים אלו ● לכתבה המלאה ולצילום המקורי המלא >>>
מערכת שטורעם

איגרת ברכה נדירה בכתב ידו הקדושה של כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע, שנשלחה לרב הראשי לישראל הרב יצחק-אייזיק הלוי הרצוג ז"ל לרגל יום הולדתו ה-60, מוצעת למכירה בבית המכירות 'תפארת' בירושלים.

האיגרת נכתבה בט' טבת תש"ט, כשנה וחודש לפני הסתלקות הרבי, ובה מאריך הרבי בתארים שונים ומכובדים לפני שמו של הרב הרצוג. בסוף המכתב המוקלד הוסיף הרבי בכתי"ק: "ידידו הדורש שלום כת"ר מכבדו כערכו הרם ומברכו בגשמיות וברוחניות".

צפו באיגרת:

כ"ט באדר א' תשע"ט