ב"ה יום שלישי, ט"ו תמוז תשפ" | 07.07.20
הפקה חדשה של JEM: 'ראלי' פורים קטן תשמ"א

בימים אלו רואה אור על ידי חברת המדיה החב"דית ג'ם הפקה חדשה 'ראלי' – כנס ילדי צבאות ה' עם הרבי, מפורים קטן תשמ"א ● ההפקה החדשה הנה באורך של כשעה ועשר דקות, והיא מופיעה עם כיתוביות בלשון הקודש, באידיש, באנגלית ובצרפתית ● לכתבה המלאה >>>
מערכת שטורעם
משנכנס אדר מרבין בשמחה: בשורה טובה ומשמחת לרבבות-אלפי ילדי צבאות ה' בכל רחבי תבל: בימים אלו רואה אור על ידי חברת המדיה החב"דית הפקה חדשה 'ראלי' – כנס ילדי צבאות ה' עם הרבי, מפורים קטן תשמ"א.

כידוע, מספר פעמים בשנה, לקראת החגים והמועדים, הרבי היה משתתף בכינוסי ילדי צבאות ה', אשר נערכו בזאל הגדול ב-770. הרבי היה נושא בפניהם מספר שיחות קודש, משתתף יחד עמם באמירת י"ב הפסוקים ומאמרי חז"ל, ונוכח בעת ניגוני השירה והשמחה שבכינוסים אלו.

מעמדים מרכזיים אלו לילדי צבאות ה' בהשתתפות הרבי, טרם ראו אור עד עתה בהפקות מסודרות. לקראת חג הפורים אשתקד, לבקשת רבים, ראתה אור ההפקה הראשונה בסדרה זו, 'ראלי' פורים תשמ"ה, לפני כחודשיים הופיע 'ראלי' חנוכה תשמ"ה, ועתה, בעקבות הביקוש הגובר והולך להפקות אלו יוצא לאור ה'ראלי' השלישי בסדרה.

ב'ראלי' זה נשא הרבי שלוש שיחות קודש בפני הילדים. בשיחה הראשונה דיבר הרבי אודות הקשר של כנס קטנים וקטנות לפורים קטן, בדוגמת "המאור הקטן" המקבל מן "המאור הגדול", ולכן הוא עושה הכל כדי למלא את תפקידו, וכך למרות שהוא קטן הוא מאיר את העולם, וכך כל חייל ב"צבאות ה'" מקבל את כוחו מהמפקד העליון, הקב"ה.

בשיחה השניה דיבר הרבי אודות שבפורים קטין נאמר מאמרו הידוע של הרבי הריי"צ המלמד אשר בכח ה"עוללים ויונקים" להשבית ולבטל "אויב ומתנקם", שונא גלוי ושונא נסתר, על ידי תורה ומצוות.

בשיחה השלישית דיבר הרבי מענייני היום, אודות שיעור התהילים היומי "וירד מים עד ים", ביאת המשיח והבאת שלימות התורה, העם והארץ, בכוח פעולות "צבאות השם" בעצמם ובזולתם, כולל "והשיב לב אבות על בנים".

ראלי פורים קטן תשמ"א הסתיים בחלוקת צדקה ובניגוני שמחה.

ההפקה החדשה הנה באורך של כשעה ועשר דקות, והיא מופיעה עם כיתוביות בלשון הקודש, באידיש, באנגלית ובצרפתית.
סדרת ההפקות החדשה 'ראלי' הנה המשך לסדרת "התוועדות עם הרבי" אשר רואה אור מזה מספר שנים. במסגרת זו הופיעו התוועדויות רבות של הרבי, מתורגמות למספר שפות. כעת מתווספת סדרה חדשה מתוך מעמדי ה'ראלי' לילדים.

ל'שטורעם' נודע, כי ההפקה החדשה "ראלי – כנס ילדי צבאות ה'" פורים קטן תשמ"א, צפויה להיות מוצגת בכנסי ובפעילויות ילדים במוקדים רבים ברחבי הארץ, במהלך שני חודשי אדר, ובמיוחד בקשר עם חגיגות הפורים הנערכות במוסדות החינוך.

מתוך עטיפת ההפקה החדשה:

לאורך שנות ההנהגה שלו, ובמיוחד לאחר שהקים את מועדון הילדים העולמי צבאות השם בשנת תשמ"א (1980), הרבי הקדיש לילדים מידה רבה מאד מתוך תשומת הלב, הזמן והכוחות שלו.

ילדים הם לא רק העתיד של עמנו, הסביר הרבי, הם ההווה שלו.

המעמדים המיוחדים שהרבי ניהל לילדים בלבד מאפיינים את מערכת היחסים בין הרבי והילדים.

לחוות את ההיסטוריה, ללא עריכה וללא סינון. כפי שהרבי נואם פונה לעם היהודי היום ומחר.
ב' באדר א' תשע"ט