ב"ה יום חמישי, כ"א מנחם-אב תשע"ט | 22.08.19
אגרת של הרבי הריי"צ בעניין חוק חינוך חובה תוצג בבית המכירות 'גנזים'

בית המכירות 'גנזים' מציע למכירה אגרת קודש מקורית בחתימת יד קודשו של הרבי הריי"צ נ"ע, ששלח הרבי "אל כבוד הרה"ג חברי הנשיאות של אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה", ועוסק בעניין שהינו אקטואלי גם בימינו ● כמו כן יוצעו למכירה אגרת קודש בחתימת יד-קודשו של הרבי וכן ספר תניא מהדורת 'שקלוב' תקס"ו שנדפסה בחיי כ"ק אדמו"ר הזקן ולראשונה הודפסה בשלמותה עם 'אגרת התשובה' ● לכתבה המלאה וצילום המכתב של הרבי הריי"צ >>>
מערכת שטורעם

בית המכירות 'גנזים' מקדיש בכל קטלוג חדש מדור מיוחד לכתבי יד וספרי רבותינו נשיאנו וכך גם בקטלוג החדש אשר יצא בימים האחרונים ברוב פאר והדר אשר יופץ בכל חנויות הספרים המובחרות.

בין שלל הפריטים הנדירים מגדולי התורה והחסידות נמצאת אגרת קודש מיוחדת  בחתימת יד קדשו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע, בתוספת דברי ברכה להצלחה 'בגשמיות וברוחניות' בעצם כתב יד קדשו.

המכתב ממוען "אל כבוד הרה"ג חברי הנשיאות של אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה" בעניין "החוק של חנוך חובה אשר לא יתערבו בהנהגת מוסדות התורה והחינוך ולא יכריחום לעשות שום שינויים בלימודם וחינוכם כי לולא זאת סכנה גדולה חלילה מרחפת על יסודם הרוחני.

"בהתאם לזה הנני לבקש את כ"ק שליט"א להודיעני בהקדם אם גם להם ידוע דבר מה אודות הנ"ל ומהנעשה על ידם כדי בעזה"י להבטיח את קיומם של מוסדות התורה והחינוך במהותם הרוחנית הראוי' להם".

חוק חינוך חובה נחקק בשנת תש"ט והיה מהחוקים הראשונים שנחקקו במדינת ישראל, היהדות החרדית בארץ חששה שילדי תשב"ר יוכרחו ללמוד תחת חסות השלטון הציוני וללמוד מקצועות או תכני לימוד שאין דעת חכמים נוחה מהם. ובשל כך הם פנו אל הריי"צ.

דעתו של הרבי הריי"צ נגד הציונות ידועה ופעם אחת התבטא ואמר: " ...כאן אנו נמצאים בגלות בידי אומות העולם, בארץ ישראל נמצאים בגלות בידי יהודים, וקשה יותר להיות בגלות אצל רשעי ישראל מאשר אצל רשעי אומות העולם.

המכתב מה' אייר תש"ט נדפס באגרות קדש חלק י [ניו יורק תשמ"ט] אגרת אלף תע"ד.

כמו כן מוצע למכירה אגרת קודש בחתימת יד קודשו של כ"ק אדמו"ר זי"ע, עם כמה תיקונים וחתימת יד קדשו. האגרת נכללה באגרות קודש חלק יא אגרת ג' אלפים תש"ה (עמ' שיט).

בין ספרי הקודש נמצא ספר התניא מהדורת שקלוב תקס"ו. הוצאה זו נדפסה בחיי כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע ונוסף בה לראשונה 'אגרת התשובה' – הוצאה זו היא אם כן המהדורה הראשונה 'השלמה של ספר התניא.

בית המכירות 'גנזים' מנוהל ע"י מומחים בעל שם בתחום היודאייקה, הפריטים נבחרים בקפידה ומוצגים בצורה מרשימה ומכבודת בקטלוג מפואר. את הקטלוג ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות.

תצוגת הפריטים תתקיים בימים יג-יד אדר א' (18-19/2) המכירה הגדולה תתקיים ביום יד אדר א (19/2) בבית 'טובי העיר' בירושלים.

כ"ט בשבט תשע"ט