ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ג מנחם-אב תשע"ט | 24.08.19
הרבי, הרבנית וחדר השידורים
הרבי, הרבנית וחדר השידורים
סיפור ליום ההילולא: ההוראה המפתיעה של הרבנית

ההוראה המפתיעה של הרבנית חיה מושקא נ"ע למרת אסתר שטרנברג: "תוודאי שהתינוקת תשמע בבית הרפואה את השידור מהתוועדות הרבי!" ● סיפור מיוחד לרגל יום ההילולא, מוגש ע"י השליח באלסקה הרב יוסף-יצחק גרינברג ששמע זאת מ'כלי ראשון' ● לסיפור המלא >>>
השליח הרב יוסף-יצחק גרינברג, אלסקה
הסיפור דלהלן שמעתי ממרת אסתר שטרנברג תחי', שזכתה שהרבנית לימדה אותה איך מחנכים את הילדים להיות חסידים ויראי שמים:

"להתנהג ברוחה...ועל פי הוראותיה"

בכ' אב תשמ"א התקיים בירושלים כידוע הסיום והכנסת ס"ת של הספר תורה הכללית עבור כל ילדי ישראל שנכתב עפ"י הוראת הרבי במבצע ס"ת הידוע. אביה הרב זלמן גורארי' ע"ה בראותו את החביבות של הרבי לס"ת זו רצה מאוד את הזכות לנדב ולקנות כתר מזהב עבור הס"ת. ואכן הוא זכה וקיבל את רשות הרבי לקנות את הכתר בתנאי שהרבי יהיה זה שיחליט את הדגם של הכתר.

ואכן בערב אחד הרב חודקוב שלח מישהו שיוציא בחשאי את הכתר של הס"ת של משיח מארון הקודש ואמר לאביה שהרבי רוצה שהכתר של ס"ת של הילדים יהיה העתק מדוייק של הכתר של הס"ת של משיח. אביה הביא את זה לצורף שאכן עשה העתק מדוייק. הסיום והכנסת ס"ת הייתה צריכה להתקיים בכף אב תשמ"א. כשבוע לפני כ' אב היה ר' זלמן באירופה לרגל עסקיו ולפתע הרב חודקוב מתקשר שהרבי רוצה שאביה הרב זלמן גורארי' יהיה השליח של הרבי שיביא את הכתר של הס"ת לסיום והכנסת ס"ת באה"ק.

הבעיה הייתה שמרת אסתר שטרנברג הייתה אז בהריון בחודש התשיעי, ואחרי סיבוך רפואי שהיה עם הילד שנולד לה שנתיים קודם, הרופאים אמרו שמכאן ואילך היא יכולה ללדת רק עם ניתוח קיסרי. היא הייתה צריכה ללדת בי"ז אב תשמ"א שזה היה שלשה ימים לפני כ' אב. מרת שטרנברג הייתה בת יחידה ואביה הרז"ג מאוד דאג לה ורצה להשאר אתה בנ.י. בשביל הלידה והניתוח הקיסרי. הוא פנה לרבי בשאלתו מה לעשות והרבי ענה שהיות שע"פ שו"ע הוא לא רופא ובכלל אסור לו להיות בחדר הלידה, ובמילא אין לו מה להשאר ושיסע להכנסת ס"ת בירושלים.

מרת אסתר משערת שהיות ואביה היה מתקשר כל יום ומשוחח עם הרבנית הוא כנראה ביטא את חששותיו לפני הרבנית. ואכן החל מי"ז אב, מאז שנולדה בתה רחל, הרבנית הייתה מתקשרת אליה לבית הרפואה פעמיים ביום, לשאול איך היא מרגישה ואיך התינוקת וכו', וכן הייתה מטלפנת לביתה בכל ערב לשוחח עם הבת הגדולה שחזרה מהקעמפ בשביל לטפל בילדים. הרבנית התענינה איך הילדים מרגישים, ואם היא כבר האכילה אותם, ומה היה התפריט של הארוחה וכו'.

ביום כף אב תשמ"א הרבנית התקשרה אליה ובין הדברים היא שאלה את מרת שטרנברג :"איר האט א וועג צו הערען דעם פארבריינגען היינט באנאכט?" ('יש לך אפשרות לשמוע את ההתוועדות היום בלילה'?). מרת שטרנברג ענתה בחיוב שיש לה מספר טלפון שמחובר למערכת השידורים והיא יכולה לשמוע את ההתוועדות מבית הרפואה. (מרת שטרנברג הייתה זו שהייתה מחלקת את הדולרים לנשים, כאשר הרבי היה מחלק דולרים ע"י הטנקיסטים בסוף ההתוועדות, ואז הוא היה נותן חבילת דולרים להרב וויינברג בשביל הנשים שהיו בעזרת נשים, ומרת שטרנברג הייתה זו שחילקה את הדולרים לכולם. וכאשר היא לא יכלה להשתתף בהתוועדות מפני שהייתה מטופלת בתינוקות, היא הייתה מקשיבה בבית לשידור וכאשר שמעה שהרבי הולך לסיים את ההתוועדות היא הייתה קופצת למכונית וממהרת ל-770.

כאשר הרבנית שמעה שהיא יכולה לשמוע בשידור חי את ההתוועדות, היא אמרה לה להפתעתה:
"אויב אזוי, עס וואלט געווען א גלייכע זאך, אז איר זאלט נעמען אייער מיידלע מיט אייך אין בעט, און איר זאלט האלטן די טרייבל צווישן אייער עווער און אירע עווער, אז זי זאל אויך קענען הערן דעם פארבריינגען, ווייל ס'איז זייער וויכטיג אז א קינד זאל הערן חסידות"! ("אם כך, היה מן הנכון והראוי שתקחי את התינוקת אתך למיטה, ושתניחי את השפופרת של הטלפון מהשידור מההתוועדות, בין האוזן שלך לאוזן של התינוקת, כדי שגם התינוקת תוכל לשמוע את ההתוועדות, כי זה מאוד חשוב שילד (או ילדה) ישמע חסידות").

מרת שטרנברג הייתה בהלם ממה ששמעה, שהרי המדובר אודות תינוקת שרק עכשיו נולדה ומיד הבטיחה לרבנית שהיא תעשה זאת. ואכן היא הכניסה את התינוקת בת שלשה ימים למיטתה, והניחה את השפופרת ליד אזן התינוקת. היא מספרת שלהפתעתה התינוקת הייתה רגועה במשך כל ההתוועדות.

סיפור זה מלמדנו שוב על אישיותה הרוחנית והקדושה של הרבנית, ואיך שהיא מחנכת את מרת שטרנברג שאפילו עוללים ויונקים צריכים כבר לחנך אותם שישמעו חסידות מהרבי!
וכידוע שהרבי התבטא בכמה משיחותיו הקדושות ביום ההילולא כ"ב שבט בנוגע להרבנית הצדקנית זי"ע שעלינו לחנך הילדים "להתנהג ברוחה...ועל פי הוראותיה"!

ויש לציין לדבר פלא שבאותה התוועדות של כף אב תשמ"א דיבר הרבי על החשיבות הגדולה לחנך תינוקות מהרגע שנולדו ואת ההשפעה שיש לזה על התינוק עד סוף ימיו. הרבי הסביר באריכות ש"ענין החינוך מתחיל משעה שהתינוק נולד - ע"י שמניחים סביבו עניני קדושה, אותיות ושמות וכיו"ב...כי גם ההנהגה בזמן זה נוגעת לכללות החינוך, ויש לה השפעה על ההנהגה ד"גם כי יזקין".

הרבי הוסיף "וכפי שגילו בשנים האחרונות (מה שהתורה גילתה לפני אלפי שנים) שהחפצים והעניינים הנמצאים מסביב התינוק מאותו הרגע שיצא לאוויר העולם - רישומם ניכר ריבוי שנים לאחרי זה, עד לזמן ד"כי יזקין" (ולא כדעת הטועים -בשנים שעברו - שטרם ידע הנער להבחין בין טוב לרע כו', אין נפק"מ כיצד אופן ההנהגה עמו כו')."
זהו אולי גם המקור למנהג אברכים צעירים שהתחדש בשנים האחרונות, שמיד כאשר התינוק יוצא לאוויר העולם, ברגע שהאחות מביאה בחזרה את התינוק או תינוקת, מראים להם וידאו של הרבי! וכידוע שהיום המדע הרפואי מודה ומכיר בעובדה שתינוקות אכן שומעים ומגיבים לקולות עוד כשהם במעי אמן ובוודאי לאחרי שיצאו לאוויר העולם.
כ"ב בשבט תשע"ט