ב"ה יום חמישי, כ"א מנחם-אב תשע"ט | 22.08.19
'ועד אור וחום ההתקשרות' בפנייה לאנ"ש לקראת כ"ב שבט

לקראת שנת ה-ל"א להסתלקות הרבנית הצדקנית מרת חיה-מושקא ע"ה, רעייתו של כ"ק אדמו"ר זי"ע, יוצאים רבני וחברי 'ועד אור וחום ההתקשרות' בפנייה נרגשת לאנ"ש לנצל יום זה כרצונו של הרבי ● הוועד יארגן התוועדות בסמוך לאוהל הק' שתועבר בשידור-חי באינטרנט ● לכתבה המלאה >>>
מערכת שטורעם
מאז שנת תשמ"ח, בכל שנה ביום ההילולא של הרבנית הצדקנית נ"ע כ"ב שבט, זכינו כולנו לציין ביחד עם הרבי את יום ההילולא ולשמוע את דבריו הק' אודות מעלת וגדולת היום ואת הוראותיו הק' אודות סדר ההנהגה בקשר עם יום ההילולא.
 
בלשונו הקדוש של הרבי ביום ההילולא הראשון בשנת תשמ"ט: "לערוך ולציין את יום ההילולא של הצדקנית, בתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורינו, ע"י הוספה בתפלה, בלימוד התורה ובנתינה לצדקה ולהראות ש"זרעה בחיים" (אשר אז הרי "היא בחיים"), ע"י שלומדים מהנהגתה ומתנהגים ברוחה .. אשר כשהייתה כאן למטה עשתה עבודתה "כמצות רצונך", בעילוי אחר עילוי, מתוך מסירות נפש.. ואז פועלים שהיא מבקשת ומתפללת בעולם האמת על כל המצטרך, בגשמיות וברוחניות, ואריכות ימים ושנים טובות, מתוך בריאות הנכונה, בבני חיי ומזוני רוויחי ובכולם רוויחי".
 
בכ"ב שבט תשנ"ב האחרון שזכינו לע"ע לשמוע את דברי הרבי הוסיף הרבי במעלת היום, ובלשונו הקדוש: "יום היארצייט כ"ב שבט הוא "יום ברכה" שממנו מתברכים כל בני ישראל, כמרומז במספר כ"ב - אותיות "בך", המרמז למ"ש "בך יברך ישראל", ובכל שנה ביום היארצייט מתוספת עליה נעלית יותר, הן לנשמה והן לאלו הנמצאים נשמות בגופים למטה, ובמיוחד ביום היארצייט של בתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו בכ"ב שבט, אשר נוסף על זכות עצמה יש לה גם את זכות אביה, ובפרט אשר לבת יש שייכות מיוחדת לאביה, ויש בה את כח האב יותר מאשר אצל בן.. ובפרט בתו של נשיא דורנו עצמו אשר נתחנכה על ידי נשיא דורנו, וכשם שאצל נשיא הדור -נשיא מלשון התנשאות- הוא מנשא ומעלה את כל הדור, מובן שכך הוא גם בנוגע לבתו, שכל ענייניה -כולל ובמיוחד ההסתלקות שלה- פועלים עליה בכל אנשי הדור, ובפרט שהיארצייט שלה חל באותו חודש שבו חל היארצייט של אביה. מזה מובן שהברכות ביום כ"ב שבט -"בך יברך ישראל"- נמשכים לכל יהודי ולכל עם ישראל, ובפרט כאשר מתנהגים על פי הוראותיה ומתנהגים ברוחה.. ברכות בכל העניינים בגשמיות וברוחניות, וכאלו ברכות, אשר מכל ברכה נמשכת עוד ברכה ועוד ברכה עד אין קץ".
 
בשנה זו, שנת ה-ל"א ליום ההילולא, הנה כמדי שנה יתקיים סדר היארצייט ע"י השלוחים אנ"ש והתמימים על יד ציון הרבנית הצדקנית נ"ע באוהל הק', וכהוראת הרבי ע"י הוספה בתפלה, בלימוד התורה ובנתינה לצדקה, וכן תתקיים התוועדות מרכזית בהשתתפות שלוחים ומשפיעים לכבוד יום ההילולא כ"ב שבט באוהל הק'. ההתוועדות גם תועבר בשידור-חי באינטרנט כדי לאפשר את ההשתתפות בהתוועדות לאלו שאין באפשרותם לבוא בגופם לאוהל הק'. 

מצו"ב המודעה אודות ההתוועדות עם כל הפרטים.

ועד אור וחום ההתקשרות
י"ט בשבט תשע"ט