ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ג מנחם-אב תשע"ט | 24.08.19
הרב נחמיה וילהלם מגיש: 'ממתק' לשבת ■ צפו

ממתק לשבת פרשת יתרו תשע"ט: השליח בבנגקוק שבתאילנד הרב נחמיה וילהלם מגיש את המדור האהוב 'ממתק לשבת' מיוחד למגזין 'עונג חב"ד' - ב'שטורעם' ● לצפייה וקריאה >>>
השליח הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק


האחים הקדושים ר' זושא ור' אלימלך שוחחו פעם ביניהם וניסו לחשוב מה גורם לכך שכשמגיעה השבת מתעוררת בהם הרגשת קדושה מיוחדת האם זה באמת בגלל קדושת היום או שזה בגלל כל ההכנות, הבגדים היפים שלובשים, השולחן המכובד שעורכים וכו'.

החליטו השניים לבדוק את העניין ולערוך סעודת שבת עם החסידים באמצע השבוע. אם ירגישו את קדושת השבת – יתברר כי חלילה אין הרגשת השבת שלהם אלא דמיון, ואם לא ירגישו את קדושת השבת – יתברר כי ההרגשות שבלבם ביום השבת ודרכי עבודת השם – אמיתיות הם.

ערכו השניים "סעודת שבת" ביום חול. לבשו בגדי שבת, חבשו את הכובעים והחליפות המיוחדות לשבת, ערכו שולחן גדול ויפה וישבו להגיד דברי תורה לפני החסידים שנקבצו סביב שולחנם. והנה הרגישו האחים הרגשה גדולה כאילו היום שבת הוא.
התחיל רבי אלימלך לבכות. "זושא," הוא אמר לאחיו, "מה עושים עכשיו?" יכול להיות שהכל דמיון?

ענה לו ר' זושא: "אלימלך אחי, בא נלך אל רבנו המגיד ממ?זריטש, נספר לו הכול ונשמע מה יש לו לומר."

נסעו השניים אל המגיד וסיפרו לו את מה שקרה להם.

ענה להם המגיד: "אם רבי זושא ור' אלימלך לובשים בגדי שבת, מכינים שולחן שבת ואומרים דברי תורה כמו בשבת הם מצליחים להביא את השבת גם לימי החול ואין לכם סיבה לדאגה, זה לא דמיון, פשוט הבאתם את השבת לימי השבוע.

**

בפרשת השבוע אנחנו קוראים את הציווי בעשרת הדברות "זכור את יום השבת לקדשו" מפסוק זה לומד הרמב"ם שעלינו לזכור את השבת בכניסתה וביצאתה, בכניסתה על ידי הקידוש וביציאתה על ידי ההבדלה.

את הקידוש אנחנו מבינים שלומדים מהמצווה לקדשו אבל מאיפה למד הרמב"ם שצריכים לעשות הבדלה ביציאתה? התשובה היא שהרמב"ם לומד שמצוות זכירת השבת היא לא רק בשבת אלא עלינו לזכור את יום השבת לקדשו במשך כל ימי השבוע, בשבת אנחנו מקיימים את הציווי על ידי הקידוש ואז כשיוצאת השבת אנחנו מביאים לידי ביטוי את זכירת השבת באמצעות ההבדלה שמזכירה לנו את השבת גם לימי השבוע.

בתורת החסידות כתוב שמטרת השבת היא לרומם את כל ימי השבוע ולהחדיר בהם קדושה, בשבת זה בא לידי ביטוי על ידי התעלות לגמרי מכל ענייני החול ועיסוק רק בענייני קודש. מהשבת אנחנו מקבלים כח ומחדירים את הקדושה גם לימי החול בהם אנחנו עוסקים בדברי חול ובזכות השבת הם נעשים על טהרת הקודש.

יהי רצון שבזכות חיזוק שמירת השבת נזכה ליום שכולו שבת ומנוחה בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

שבת שלום!
הרב נחמיה וילהלם
בית חב"ד בנגקוק תאילנד

י"ח בשבט תשע"ט