ב"ה יום חמישי, ט"ז אדר א' תשע"ט | 21.02.19
יוזמה של אנ"ש בני ברק: סיום מסכת בכל תשעת הימים

בהתאם להוראת כ"ק אדמו"ר זי"ע לערוך סיומי מסכתות בתשעת הימים, באנ"ש בני ברק יצאו ביוזמה מיוחדת - סיום מסכת בכל אחד מימי תשעת הימים עד י' באב ועד בכלל ● הסיום הראשון ייערך היום ע"י הרב דוד יואל וינפלד והאחרון ייערך ביום י מנחם אב ע"י הרב יחיאל יהודה נוישטט
מאת יוסי אסולין
כ"ט בתמוז תשע"ח