ב"ה מוצאי ש"ק, י"ז חשוון תשפ"ב | 23.10.21
משתתפים בהתוועדות המיוחדת
משתתפים בהתוועדות המיוחדת צילום: מתוך הוידאו
פרויקט וידאו ענק > משפיעים מתוועדים ב'אהל'

לרגל ג' תמוז, הושיב שטורעם שמונה משפיעים להתוועדות מתועדת, סמוך לאוהל הק' ● משתתפים בפרויקט המיוחד: הרב יוסף יצחק גופין, הרב ישראל דערען, הרב אליעזר שם טוב, הרב אהרן אליעזר צייטלין, הרב משה לויטין, הרב גרשון גרוסבאום, הרב נחמן שפירא, הרב בני ציפעל ● לגלוש בשטורעם, להרגיש באוהל
מערכת שטורעם

■ הרב נחמן שפירא

הרב נחמן שפירא, משפיע ומשגיח ישיבת "אהלי תורה" בניו-יורק מצטט איגרת-קודש מהרבי שנושאת את התאריך ג' בתמוז תש"י.

הרבי כותב שם: "רבים המחפשים ומבארים מעלות וגדולת נשיאי חב"ד בכלל, ונשיא דורנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, בפרט בעניינים שונים: איש המסירות-נפש, גאון, בעל מידות, צדיק, בעל רוח הקודש, מלומד בנסים ועוד ועוד.

"ובכל זה - העיקר חסר כאן. ונוסף על זה, שהוא עיקר בעצם, חשוב הוא ביחוד משום שנוגע ביותר, וביחוד לנו, קהל חסידיו ומקושריו, וזה - מה שהוא הוא הנשיא, ונשיא חב"ד.

בסוף האיגרת המופלאה חותם הרבי: "ועל כל אחד ואחת מאתנו כולנו לדעת, היינו להעמיק דעתו ולתקוע מחשבתו בזה, אשר הוא הוא הנשיא והראש, ממנו ועל ידו הם כל ההשפעות בגשמיות וברוחניות, ועל ידי ההתקשרות אליו (וכבר הורה במכתביו איך ובמה מתקשרים) קשורים, ומיוחדים בשרש ושרש השרש עד למעלה מעלה וכו'".

לצפייה בכתבה לחצו על כפתור ההפעלה או לחצו כאן:

■ הרב גרשון גרוסבאום

השליח הרב גרשון גרוסבאום, מומחה המקוואת, מספר על סיפור מופלא שארע לו במהלך פעילותו בנוגע למקוואת בשליחותו. "דבר פלא שנעשה ללא ספק בכוחו הגדול של המשלח".

לצפייה בכתבה לחצו על כפתור ההפעלה או לחצו כאן:

■ הרב משה לויטין

המשפיע בתות"ל לוד הרב משה שלמה לעויטין. הרב לעויטין משתף את הגולשים בסיפור שארע עמו בג' תמוז לפני שנתיים. "הגיע יהודי מבורו פארק שהגיע לנסוע עם האוטובוס לנסוע ל'אהל'. הוא סיפר לי מדוע הוא מגיע לרבי...".

לצפייה בכתבה לחצו על כפתור ההפעלה או לחצו כאן:

■ הרב יוסף יצחק הבלין

יו"ר 'היכל מנחם' הרב יוסף יצחק הבלין, מספר על התחושה המיוחדת המלווה אותו בג' תמוז ב'אהל'. "אני משתומם כל שנה מרגש החסידים שמגיעים לכאן. ישבו כאן אלפיים איש בלי מחשבה שצריך ללכת למקום אחר. הרגש להיות כאן, קשור ממש ליום הזה".

לצפייה בכתבה לחצו על כפתור ההפעלה או לחצו כאן:

■ הרב שמואל חפר

יו"ר 'בית רבקה' הרב שמואל חפר מדבר על תופעה של "כעין ג' תמוז" לאחרי שחידשו את המזבח אחרי גלות בבל. "היו כאלה שרקדו, צעירים בעיקר, והשתמשו בכלי נגינה, חגגו. הזקנים שזכרו את הפאר והדר של בית ראשון הם בכו"...

"מצד אחד יש כאן מפגש חברים, יש כאלה ששמחים, מצד שני אי אפשר שלא לבכות כשזוכרים הכל...".

לצפייה בכתבה לחצו על כפתור ההפעלה או לחצו כאן:

■ הרב אהרן אליעזר צייטלין

המשפיע ומשלוחי הרבי לארה"ק הרב אהרן אליעזר צייטלין, מדבר על התחושה בד' אמות של הרבי. "תחושה מרוממת ונעלית, ונבקש מהקב"ה שרוממות הרוח תמשיך, ונזכה להתראות עם הרבי בגשמיות".

הרב צייטלין מספר אפיזודות וסיפורים בקצרה על הרבי בקשר עם אהבת ישראל.

לצפייה בכתבה לחצו על כפתור ההפעלה או לחצו כאן:

■ הרב אליעזר שם טוב

השליח באוגרוואי, הרב אליעזר שם טוב, מספר על ג' תמוז ומה סיפר לילדיו. "נו אבא", שאל אותי הילד, "אנחנו חוזרים הבייתה?". שאלתי אותו מה אתה חושב, והוא השיב: "צריכים להמשיך בשליחות באורגוואי עד שנראה את הרבי שוב".

לצפייה בכתבה לחצו על כפתור ההפעלה או לחצו כאן:

■ הרב ישראל דערען

השליח בסטמפורד, קונטיקט, הרב ישראל דערען, שמעורר על "לחיות עם הזמן" ועל משמעות היום ג' תמוז לאור פרשת השבוע של "מי מריבה"...

לצפייה בכתבה לחצו על כפתור ההפעלה או לחצו כאן:

■ הרב בני ציפעל

השליח הראשי ביוטה הרב בני ציפל בסיפור מיוחד מחודש אדר תשנ"ב.

לצפייה בכתבה לחצו על כפתור ההפעלה או לחצו כאן:

■ הרב יוסף יצחק גופין

השליח בווסט הרדפורד, קונטיקט, הרב יוסף יצחק גופין, אין ביטוי של מילים יותר ברורות להסביר את "הוא בחיים" מאשר שיחת י' שבט תשכ"ו. אני מציע לכל חסיד ללמוד את השיחה הזו".

בהמשך מסביר הרב גופין בצבעים חיים כיצד החיות וההתקשרות של בעלי התשובה לרבי מבטאת את ה"הוא בחיים" בצורה המוחשית ביותר.

לצפייה בכתבה לחצו על כפתור ההפעלה או לחצו כאן:

ג' בתמוז תשע"א