ב"ה יום רביעי, ט"ו חשוון תשפ" | 13.11.19
עטרת תפארת שיבה

י"א בניסן תשס"ז