ב"ה מוצאי ש"ק, י" שבט תשפ"א | 23.01.21
עטרת תפארת שיבה

י"א בניסן תשס"ז