ב"ה מוצאי ש"ק, כ" תשרי תשפ" | 19.10.19
עטרת תפארת שיבה

י"א בניסן תשס"ז