ב"ה יום ראשון, כ"ט טבת תשפ" | 26.01.20
עטרת תפארת שיבה

י"א בניסן תשס"ז