ב"ה יום ראשון, כ"ח שבט תשפ" | 23.02.20
עטרת תפארת שיבה

י"א בניסן תשס"ז