ב"ה מוצאי ש"ק, י"ד סיון תשפ" | 06.06.20
עטרת תפארת שיבה

י"א בניסן תשס"ז