ב"ה ערב ש"ק, ח' כסלו תשפ" | 06.12.19
עטרת תפארת שיבה

י"א בניסן תשס"ז