ב"ה מוצאי ש"ק, י" ניסן תשפ" | 04.04.20
עטרת תפארת שיבה

י"א בניסן תשס"ז