ב"ה יום שני, כ"ב תשרי תשפ" | 21.10.19
מאמר

ל' בשבט תשס"ז