ב"ה יום ראשון, ט"ו אלול תשע"ט | 15.09.19
מכתב כ"ו טבת

כ"ו בטבת תשס"ז