ב"ה יום שלישי, כ"ד טבת תשפ" | 21.01.20
מכתב כ"ו טבת

כ"ו בטבת תשס"ז