ב"ה ערב ש"ק, י"ח תמוז תשפ" | 10.07.20
גלריית נוף

בני שמחה
ז' בטבת תשס"ז