ב"ה יום ראשון, ח' סיון תשפ" | 31.05.20
גלריית נוף

בני שמחה
ז' בטבת תשס"ז