ב"ה יום שלישי, ט' חשוון תשפ"א | 27.10.20
הבאנקעט / גלריה ג

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז