ב"ה יום ראשון, ט"ז אדר תשפ"א | 28.02.21
הבאנקעט / גלריה ג

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז