ב"ה מוצאי ש"ק, י"ט תשרי תשפ"ב | 25.09.21
הבאנקעט / גלריה ג

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז