ב"ה יום חמישי, כ"ג חשוון תשפ" | 21.11.19
הבאנקעט / גלריה ג

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז