ב"ה יום חמישי, כ"ה שבט תשפ"ב | 27.01.22
הבאנקעט / גלריה ב

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז