ב"ה ערב ש"ק, כ"ו שבט תשפ" | 21.02.20
הבאנקעט / גלריה ב

י. בלינקו
כ"ט בחשוון תשס"ז