ב"ה יום רביעי, ט"ז תמוז תשפ" | 08.07.20
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז