ב"ה יום שלישי, ט' חשוון תשפ"א | 27.10.20
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז