ב"ה יום חמישי, כ"ג חשוון תשפ" | 21.11.19
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז