ב"ה יום חמישי, י"ג אדר תשפ"א | 25.02.21
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז