ב"ה מוצאי ש"ק, י" ניסן תשפ" | 04.04.20
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז