ב"ה מוצאי ש"ק, י"ט תשרי תשפ"ב | 25.09.21
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז