ב"ה ערב ש"ק, כ"ו שבט תשפ" | 21.02.20
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז