ב"ה יום חמישי, כ"ה שבט תשפ"ב | 27.01.22
השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז