ב"ה יום חמישי, ב' אלול תשע"ד | 28.08.14
סדנה - קליין

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז