ב"ה יום שני, ו' אלול תשע"ד | 01.09.14
סדנה - קליין

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז