ב"ה יום חמישי, כ"ה שבט תשפ"ב | 27.01.22
סדנה - קליין

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז