ב"ה יום שלישי, ט' חשוון תשפ"א | 27.10.20
סדנה - קליין

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז