ב"ה מוצאי ש"ק, י" ניסן תשפ" | 04.04.20
סדנה - קליין

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז