ב"ה מוצאי ש"ק, י" ניסן תשפ" | 04.04.20
תמונה מרכזית / גלריה ג

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז