ב"ה ערב ש"ק, כ"ד חשוון תשפ" | 22.11.19
תמונה מרכזית / גלריה ג

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז