ב"ה יום חמישי, כ"ג חשוון תשפ" | 21.11.19
תמונה מרכזית / גלריה ב

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז