ב"ה יום חמישי, כ"ג חשוון תשפ" | 21.11.19
תמונה מרכזית

ישראל ברדוגו
כ"ח בחשוון תשס"ז