ב"ה יום רביעי, ט"ז תמוז תשפ" | 08.07.20
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז