ב"ה יום שלישי, ט' חשוון תשפ"א | 27.10.20
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז