ב"ה יום חמישי, י"ג אדר תשפ"א | 25.02.21
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז