ב"ה מוצאי ש"ק, י" ניסן תשפ" | 04.04.20
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז