ב"ה יום חמישי, כ"ה שבט תשפ"ב | 27.01.22
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז