ב"ה מוצאי ש"ק, י"ט תשרי תשפ"ב | 25.09.21
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז