ב"ה יום חמישי, כ"ג חשוון תשפ" | 21.11.19
צעירי השלוחים

שמואל יצחקי
כ"ח בחשוון תשס"ז