ב"ה מוצאי ש"ק, י" ניסן תשפ" | 04.04.20
המושב המרכזי במוצאי שבת

ישראל ברדוגו
כ"ח בחשוון תשס"ז