ב"ה מוצאי ש"ק, י"ט תשרי תשפ"ב | 25.09.21
המושב המרכזי במוצאי שבת

ישראל ברדוגו
כ"ח בחשוון תשס"ז