ב"ה יום חמישי, כ"ג חשוון תשפ" | 21.11.19
המושב המרכזי במוצאי שבת

ישראל ברדוגו
כ"ח בחשוון תשס"ז