ב"ה מוצאי ש"ק, י" ניסן תשפ" | 04.04.20
אוהל -4

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז