ב"ה מוצאי ש"ק, י"ט תשרי תשפ"ב | 25.09.21
אוהל -4

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז