ב"ה ערב ש"ק, כ"ו שבט תשפ" | 21.02.20
אוהל -4

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז