ב"ה ערב ש"ק, י"ח תמוז תשפ" | 10.07.20
אוהל -4

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז