ב"ה ערב ש"ק, כ"ד חשוון תשפ" | 22.11.19
אוהל -2

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז