ב"ה יום חמישי, כ"ה שבט תשפ"ב | 27.01.22
המושב המרכזי

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז