ב"ה יום חמישי, כ"ג חשוון תשפ" | 21.11.19
המושב המרכזי

י. בלינקו
כ"ו בחשוון תשס"ז