ב"ה יום רביעי, י"ח אלול תשע"ט | 18.09.19
אסי שפיגל

י' בלינקו וש. יצחקי
כ"ו בחשוון תשס"ז