ב"ה ערב ש"ק, כ"ד חשוון תשפ" | 22.11.19
שחרית עם השלוחים. גלריה
ישראל ברדוגו
כ"ה בחשוון תשס"ז