ב"ה ערב ש"ק, ח' כסלו תשפ" | 06.12.19

כ"ט בניסן תשס"ו