ב"ה מוצאי ש"ק, כ" תשרי תשפ" | 19.10.19
עיתונים בית ספר למלאכה

י. בלינקו
א' באייר תשס"ח