ב"ה ערב ש"ק, י"ט אייר תשפ"ב | 20.05.22
ההפגנה בירושלים

ט"ז בתשרי תשס"ח