ב"ה ערב ש"ק, י"ט אייר תשפ"ב | 20.05.22
שמחת בית השואבה

ט"ז בתשרי תשס"ח