ב"ה ערב ש"ק, ח' כסלו תשע"ט | 16.11.18

כ"ט בשבט תשס"ו