ב"ה יום רביעי, י"ט ניסן תשע"ט | 24.04.19
חנוכת הבית בלה"ק

שטורעם
ד' בתמוז תשס"ז