ב"ה מוצאי ש"ק, י"ג שבט תשע"ט | 19.01.19
חנוכת הבית בלה"ק

שטורעם
ד' בתמוז תשס"ז