ב"ה ערב ש"ק, י"ט אייר תשפ"ב | 20.05.22
ג' תמוז - סוף הלילה ותחילת הבוקר

דוד אבשלום
כ"ו בסיון תשס"ז