ב"ה יום שני, כ"ג טבת תשפ" | 20.01.20
ג' תמוז - סוף הלילה ותחילת הבוקר

דוד אבשלום
כ"ו בסיון תשס"ז