ב"ה יום שלישי, י" סיון תשפ" | 02.06.20
 
מזל טוב לר' זלמן וחנה עזאגווי מנחלת הר חב"ד להולדת הבן
כ"ו בכסלו תש"פ איחולים
 
מזל טוב לר' לוי ומלכה גרונר מנחלת הר חב"ד להולדת הבן
כ"ו בכסלו תש"פ איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' מענדי חבקין מלוד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה גופין מקייב
כ"ו בכסלו תש"פ איחולים
 
מזל טוב! לחתן הת' דוידי נחשון מרחובות לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה אסתי פרסיה ממגדל העמק.

ברכות להורים: ר' שניאור ופאני נחשון והשלוחים הרב אליעזר וחנה פרסיה.
כ"ג בכסלו תש"פ איחולים
 
מזל טוב לשלוחים ר' אבי ונחמי מזרחי מגבעתי להולדת הבת
כ"ב בכסלו תש"פ איחולים
 
מזל טוב לחתן הת' מענדי מרגליות מלוד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג דבורה לאה וילהלם מנהריה
כ"ב בכסלו תש"פ איחולים
 
מזל טוב לר' זמי ובסי ריבקין (כפר חב"ד) להולדת הבן.

ברכות לזקניהם: ר' מרדכי ורבקה ריבקין (כפר חב"ד), ר' שמעון וחנה זוננפלד (נחלת הר חב"ד).
כ' בכסלו תש"פ איחולים
 

מזל טוב לחתן הת' מענדי בק מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג צביה רבקין מכפר חב"ד

ולהוריהם: ר' צבי ומירה בק, נווה יעקב ירושלים. ר' יעקב ומרים רבקין, כפר חב"ד. 

כ' בכסלו תש"פ איחולים
 

מזל טוב לר' שלום דובער ומושקא גרוזמן מקרית מלאכי להולדת הבת

ולהוריהם: ר' יצחק ושטערנא גרוזמן, ראשון לציון. ר' חיים ותמי וולף, ירוחם. 

כ' בכסלו תש"פ איחולים
 

מזל טוב לר' אהרון וחני הגר מנחלת הר חב"ד להולדת הבת

ולהוריהם: ר' אברהם ושושנה הגר נחלת הר חב"ד. ר' חיים ותמי וולף ירוחם.

כ' בכסלו תש"פ איחולים
 
מזל טוב! לחתן התמים מוטי קנלסקי מבית-שמש לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה ציני ציק מכפר חב"ד.

ברכות להורים: ר' אברהם ונחמה קנלסקי, ר' לוי ורונית ציק.
י"ט בכסלו תש"פ איחולים
 
מזל טוב! לחתן התמים מנחם-מענדל פילדסטיל מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה אסתר-מלכה קירשנבוים מירושלים.

ברכות להורים: ר' יהושע-יצחק ואסתר פילדסטיל, ר' אברהם-משה ויעל קירשנבוים.
י"ט בכסלו תש"פ איחולים
 
מזל טוב! לחתן הת' משה מושאשוילי מאשדוד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה שרה-רבקה לויאשוילי מירושלים.
י"ז בכסלו תש"פ איחולים
 
מזל טוב! לחתן התמים אליהו ציקוושילי (בן ר' בן-ציון ע"ה) מנחלת הר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה חיה-מושקא בטשוילי מנחלת הר חב"ד.

ברכות להורים: ר' שבתאי ולאה ציקוושוילי וגב' שרית בטשוילי.
ט"ו בכסלו תש"פ איחולים
 
מזל טוב! לחתן התמים מענדי באראש מפראג לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה מריאשי ביסטריצקי מצפת.

ברכות להורים: השלוחים הרב מאניס ודיני באראש מפראג, ורב קהילת חב"ד בצפת הרב מרדכי ביסטריצקי ורעייתו בלה.
י"ד בכסלו תש"פ איחולים
 
מזל טוב! לחתן התמים מענדי מישולבין מנחלת הר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה מושקי הענדל מכפר חב"ד.

ברכות להורים: הרב שלום מישולבין ורעייתו מקריית-מלאכי, הרב שמואל הענדל ורעייתו מכפר חב"ד.
י"א בכסלו תש"פ איחולים
 
מזל טוב! לר' יוסף-יצחק ורבקה קדוש מקריית-מלאכי לרגל הולדת הבת רחל-לאה בשעטו"מ.

ברכות להוריהם: ר' אברהם ויפה קדוש מכפר חב"ד ור' משה ויפה בניטה.
ג' בכסלו תש"פ איחולים
 
מזל טוב לר' דוד ולינויה קדוש מכפר חב"ד לרגל הולדת הבן לוי-יצחק בשעטו"מ.

ברכות להוריהם: ר' אברהם ויפה קדוש מכפר חב"ד ולגב' מרינה גמליאל ומיכאל סעידוב.
ג' בכסלו תש"פ איחולים
 
מזל טוב לר' אריה וזוגתו בורגן מקרית מלאכי להולדת הבת
ג' בתשרי תש"פ איחולים
 
מזל טוב לר' לוי וזוגתו בר סלע מכפר חב"ד להולדת הבת
ג' בתשרי תש"פ איחולים
 
מזל טוב ליעקב וזוגתו גוראריה מבלגיה להולדת הבת
ג' בתשרי תש"פ איחולים