ב"ה מוצאי ש"ק, ו' חשוון תשפ"א | 24.10.20
 
מזל טוב לחתן הת' מנחם מענדל גבאי מקרית מלאכי לרגל בואו בקשרי השידוכין הכלה רננה שיינא וולפוביץ מלוד
כ"ז באלול תש"פ איחולים