ב"ה מוצאי ש"ק, ו' חשוון תשפ"א | 24.10.20
 
מזל טוב לחתן הת' ישראל חסין מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מושקי קטורזה מוינה
כ"ז באלול תש"פ איחולים