ב"ה מוצאי ש"ק, ו' חשוון תשפ"א | 24.10.20
 
מזל טוב לר' ישראליק וחיה זלמנוב מלוד להולדת הבת
י"ג באלול תש"פ איחולים