ב"ה ערב ש"ק, ד' אייר תשפ"א | 16.04.21
 
מזל טוב לר' ישראליק וחיה זלמנוב מלוד להולדת הבת
י"ג באלול תש"פ איחולים