ב"ה מוצאי ש"ק, י" שבט תשפ"א | 23.01.21
 
מזל טוב לר' ישראליק וחיה זלמנוב מלוד להולדת הבת
י"ג באלול תש"פ איחולים