ב"ה יום ראשון, כ"ד מנחם-אב תשע"ט | 25.08.19
 
מזל טוב לחתן הת' לוי גוביץ מאלעד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מושקי ליפש מנתיבות
י"ט בתמוז תשע"ט איחולים