ב"ה ערב ש"ק, ט"ז תמוז תשע"ט | 19.07.19
 
מזל טוב לר' בנימין ומושקא גליס מדימונה להולדת הבת
ט"ו בסיון תשע"ט איחולים