ב"ה מוצאי ש"ק, ט"ו ניסן תשע"ט | 20.04.19
 
מזל טוב לחתן הת' דובי כץ מקרית גת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הני סלונים מירושלים
כ"ו בשבט תשע"ט איחולים