ב"ה מוצאי ש"ק, ט"ו ניסן תשע"ט | 20.04.19
 

מזל טוב לחתן הת' משה ישראל קופרשמידט מכפר סבא לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שטערנא וייספיש מביתר עלית

כ"ד בשבט תשע"ט איחולים