ב"ה מוצאי ש"ק, ט"ו ניסן תשע"ט | 20.04.19
 

מזל טוב לחתן הת' לייב טולוצ'ינסקי מפטרבורג, רוסיה, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה צפורה דינרי מפתח-תקווה

ולהורים: השלוחים הרב חיים וטליה טולוצ'ינסקי, פטרבורג, רוסיה. ר' שמואל אבא ועמליה דינרי, פתח תקווה.

י"ט בשבט תשע"ט איחולים